Najveći projekat kompanije Formatura je SuperŠkola (www.superskola.rs), komercijalna usluga za koju je kreirano preko 100 sati autorskog obrazovnog materijala. Ova usluga je namijenjena đacima 5-8. razreda (i njihovim roditeljima), a na platformi koju je Formatura razvila za ovu uslugu se, pored video sadržaja, nalaze i brojne druge funkcionalnosti.

Od nastanka usluge, SuperŠkolu je probalo nekoliko hiljada porodica u i van Srbije, a Formatura za ovaj projekat dobija domaće i međunarodne nagrade.

Koristeći svoje iskustvo u e-učenju, Formatura razvija platformu za e-učenje namijenjeno biznis korisnicima.

eGO! platforma omogućava kompanijama, organizacijama, malim i velikim biznisima edukaciju zaposlenih, procese kontinuiranog licenciranja, kao i ponudu svojih kurseva kroz komercijalan model.

Formatura je kreirala eGO! sa idejom o pristupačnoj platformi lake upotrebe koja će omogućiti kompanijama svih veličina da je upotrebe u svrhu kontinuiranog obrazovanja svojih zaposlenih uz značajnu uštedu troškova.
Nagrade iz oblasti e-učenja


award award-2