Kurs poslovne komunikacije

Kurs poslovne komunikacije je nastao kao rezultat prepoznavanja potreba kompanija da dodatno edukuju svoje zaposlene u okvirima poslovnog ponašanja, pismenosti i komunikacije i tako podignu/očuvaju poslovni imidž svog preduzeća.

Ovaj kurs je namenjem zaposlenima u svakom sektoru kompanije kako bi se unapredio set elementarnih znanja neophodnih za svakodnevno funkcionisanje u radnom okruženju.

Kurs poslovne komunikacije se sastoji iz šest segmenata, a osnovni sadržaj svakog segmenta se nudi u formatu video klipa prosečnog trajanja od 20 minuta. Kroz video formu, uz pomoć spikera, grafičkih ispisa i igranih priloga, polaznici mogu na dinamičan način usvojiti znanja iz datih oblasti.

Uz pomenuti video sadržaj, svaki segment sadrži i prateći pisani dokument koji na sažet način predstavlja znanja izložena u video materijalu.

Na kraju, za svaki deo kursa, predviđen je test koji ispituje nivo usvojenog znanja od strane polaznika.

Kurs poslovne komunikacije je podeljen na sledećih šest segmenata:

1. Pismena komunikacija
2. Poslovni pregovori i poslovni razgovori
3. Osnovna pravila jezičke kulture
4. Administrativni funkcionalni stil
5. Neverbalna komunikacija
6. Nastup kompanija na društvenim mrežama

Rezultat uspešno završenog kursa je unapređeno znanje svakog polaznika u osnovnim oblastima poslovnog okruženja. U individualnom smislu to rezultuje povećanim samopouzdanjem i većom radnom etikom, a u kumulativnom efektu za kompaniju, boljim poslovnim rezultatima i kvalitetnijim imidžom kompanije.

Kurs poslovne komunikacije je kreiran od strane stručnog autorskog tima, na čelu sa:

Dr Svetlana Slijepčević, saradnik u Institutu za srpski jezik SANU, osnivač i urednik Jezikofila, predavač u Međunarodnom slavističkom centru Filološkog fakulteta, saradnik Produkcijske grupe Mreža na više projekata, saradnik Gradskog sekretarijata za kulturu u kampanji Negujmo srpski jezik i dr.

Dr Marina Nikolić, naučni saradnik u Institutu za srpski jezik SANU i docent na Filozofskom fakultetu u Kosovskoj Mitrovici. Član Matice srpske kao i Odbora za standardizaciju srpskog jezika.